Словарный тренажер

распечатать урок как пользоваться тренажером

כביש החוף

уровень: средний, раздел: израильская музыка

Внимание: Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться и войти под своим именем, тогда результаты будут сохранены, выученные слова будут сохраняться в личном словаре, и можно будет их повторять!
Joe
Шаг 1
Словарный запас
Шаг 2
Тренажер слов

Словарный запас

   
   осталось:

Back button     Forward button

Выбери перевод из списка

выбери слово, которое является переводом, неправильные ответы исчезают

Установи соответсвие

найди пару слов в левом и правом столбце, если ответ верный, то оба слова исчезнут

Впиши перевод

        прогресс: пока разминочка...

*если у вас возникают сложности и не получается понять текст, то воспользуйтесь онлайн переводчиком, просто выделите текст и нажмите появившуюся кнопку "перевести", но лучше сначала постараться перевести самим!

כביש החוף

סטטיק ובן אל תבורי

есть комментарии под текстом песни


על כביש החוף, רוּחַ בשֵׂיעָר שוטפת ת' נוֹף,
חברה' מאחורה מדברים בלי סוף,
יה יה יה הכל יהיה טוב,
יה יה יה,
על כביש החוף, רוּחַ בשֵׂיעָר שוטפת ת'נוף,
חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף,
יה יה יה הכל יהיה טוב,
יה יה יה הכל זורם טוב.

רגל על הגז ואצבע על הרדיו,
מכבה ת'בעיות שלי כמו סיגריות,
החלון שלי פתוח אז בטוח שהרוּחַ,
תספר לעולם מה שאני שר לו,
או יה יה יה כמה טוב,
או יה יה יה לא לחשוב,
לתת למוסיקה לסחוף,
את החבר'ה ואותי עד הסוף!

על כביש החוף, רוּחַ בשֵׂיעָר שוטפת ת'נוף,
חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף,
יה יה יה הכל יהיה טוב,
יה יה יה,
על כביש החוף, רוּחַ בשֵׂיעָר שוטפת ת'נוף,
חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף,
יה יה יה הכל יהיה טוב,
יה יה יה הכל זורם טוב

חיפה
נתניה
הרצליה
תל אביב.

בלתכנן את המסלול אני המלך,
הדלק יספיק - לכל הדרך (בערך),
המוסיקה באוטו מתחננת שתגביר,
וגם אם ת'תנמיך – אף אחד לא יפסיק לשיר
יש דור שלם - שמחכה לשמוע,
שלבלאגן כבר יש סוף ( לא יקרה)
(под балаганом имеются ввиду постоянные пробки)
עזוב ת'פקק, ובוא נתחיל לנסוע,
תן לאהבה לעקוף!

על כביש החוף...

כשהשקיעה צובעת - את השמיים באדום,
וכבר נגמר היום,
לא זה עוד לא הזמן לחלום עד שהגענו עד הלום (сюда),
אין מצב שנעצור אנחנו לא נתייאש,
והלילה לא נגמר, הWAZE יכול לחפור עד מחר,
אין מצב עולים על כביש שש! (יקר)

על כביש החוף...

ג'ורדי הנהג תורן,
בן אל תמיד קונה שטויות בילו,
סטאט בוי, סטאט בוי..
רגע רגע תעצור תעצור
איפה סטאט בוי?

------------------------------------

כביש החוף - название шоссе, которое идет вдоль моря
חברה' - друзья, приятели, товарищи
WAZE - мобильное приложение для навигации и объезда пробок
כביש שש - шоссе номер 6, платная трасса
נהג תורן - водитель, чья очередь сейчас рулитьСписок слов

כּבִיש (ז) - шоссе, дорога
חוֹף (ז) - берег
רוּחַ (נ) (רוּחוֹת) - ветер, дух
לִשטוֹף (פעל) - мыть, полоскать
נוֹף (ז) - вид, пейзаж
לִזרוֹם (פעל) - течь
לְכַבּוֹת (פיעל) - тушить, выключить
בְּעָיָה (נ) - проблема, вопрос
לִסחוֹף (פעל) - нести потоком, смывать
לְתַכנֵן (פיעל) - планировать, проектировать
מַסלוּל (ז) - траектория, дорога
מֶלֶך (ז) - король, царь
דֶלֶק (ז) - бензин, горючее
לְהַספִּיק (הפעיל) - хватать, быть достаточным
בְּעֵרֶך - примерно, приблизительно
לְהִתחַנֵן (התפעל) - умолять
לְהַגבִּיר (הפעיל) - усиливать, укреплять
לְהַנמִיך (הפעיל) - снижать, понижать
לְהַפסִיק (הפעיל) - прекращать, переставать
דוֹר (ז) (דוֹרוֹת) - поколение, род
לְחַכּוֹת (פיעל) - ждать, ожидать
פּקָק (ז) - пробка
לַעֲקוֹף (הפעיל) - обгонять, обходить
שקִיעָה (נ) - закат, погружение
לִצבּוֹעַ (פעל) - красить
שָמַיִים (ז"ר) - небо, небеса
לַחֲלוֹם (פעל) - мечтать, видеть сон
לְהִתייָאֵש (התפעל) - отчаиваться, терять надежду
לַחפּוֹר (פעל) - копать, рыть
נַהָג (ז) - водитель, шофер


Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа


 

Лучшие за 7 дней

  • 1 felix_bl 1838
  • 2 Бродяга 1953 1659
  • 3 marinarnv54 719
  • 4 mila38 507
  • 5 Инна 425
  • 6 Евгений_12 119
  • 7 926 92
  • 8 Naan 42
  • 9 virrochka 23
  • 10 דריה 23
перевести