Словарный тренажер

распечатать урок как пользоваться тренажером

כּווִיוֹת שֶמֶש. חלק 2

уровень: средний, раздел: Красота. Здоровье.

Внимание: Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться и войти под своим именем, тогда результаты будут сохранены, выученные слова будут сохраняться в личном словаре, и можно будет их повторять!
Joe
Шаг 1
Словарный запас
Шаг 2
Тренажер слов

Словарный запас

   
   осталось:

Back button     Forward button

Выбери перевод из списка

выбери слово, которое является переводом, неправильные ответы исчезают

Установи соответсвие

найди пару слов в левом и правом столбце, если ответ верный, то оба слова исчезнут

Впиши перевод

        прогресс: пока разминочка...

*если у вас возникают сложности и не получается понять текст, то воспользуйтесь онлайн переводчиком, просто выделите текст и нажмите появившуюся кнопку "перевести", но лучше сначала постараться перевести самим!

כּווִיוֹת שֶמֶש (חלק 2)

גורמי סִיכּוּן לכּווִייַת שֶמֶש

כּווִייַת שֶמֶש פוגעות בכל אדם הנשאר חשוף לשמש לאורך זמן רב, אבל יותר בבְּהִירי-עור מאשר בכהי-עור. באופן כללי, ככל שגָווֶן העור בהיר יותר, הסיכון לכוויות שמש גבוה יותר, ולכן אנשים בהירים חייבים לקחת זאת בחשבון ולְהִיזָהֵר בְּהֶתאֵם.

הסיבה לכך היא שבעור הכהה מָצוּי חוֹמֶר שנקרא מֶלָנִין (меланин), אשר מַעֲנִיק הגנה מפני קרינת השמש ולכן מַפחִית את הסיכון לכּווִייַת שֶמֶש. יש לְצַייֵן שלמרות שבעלי עור כהה לא נִשׂרַפים בקלות, הם עדיין בעלי סיכון לְפַתֵח את סַרטָן העור ולכן בכל מקרה יש לְהִתגוֹנֵן (защищаться) בפני נִזקֵי השמש בדומה לחבריהם בהירי העור.

הטִיפּוּל בכּווִייַת שֶמֶש

הטִיפּוּל בכּווִייַת שֶמֶש אָמנָם לא עוזר לרִיפּוּי ושִיקוּם העור, אך יכול להקל על הכאב ואִי- נְעִימוּת הנגרמת כתוצאה מהכוויות.

כּווִיוֹת שֶמֶש חולפות בדרך כלל באופן ספּוֹנטָנִי תוך מספר ימים, ומטרת הטיפול היא להקל על הסֵבֶל והכאב. יש לציין שטיפול רפואי בכּווִיוֹת שֶמֶש נָדִיר יחסית, ומתבצע בעיקר במקרים חָרִיגים כמו כאב חָרִיג, הופעת נְפִיחוּת, או הסתבכות של שַלפּוּחִיות. הטיפול העיקרי בכוויות שמש הוא:

מִשחות אנטי דַלַקתִיות - השימוש במשחות יעיל ביותר במהלך היְמָמָה הראשונה לאחר הופעת כווית השמש, ומִלבַד הַפחָתָת הכאב עוזר גם להורדת הנפיחות והקלה על המצב הכללי.

מִשחות סטרואידליות (стероидные) – שימוש במשחות המכילות סטרואידים יכול לעזור להַפחָתָת הגרד והעקצוצים הנִלווים לכווית השמש. יש לציין ששילוב של משחות סטרואידליות עם משחות אנטי דלקתיות נחשב ליעיל ביותר ומומלץ ביותר. חשוב לזכור ששימוש בסטרואידים גורר תופעות לְווַאי (побочные эффекты).

שימוש בקרמים ובאלוורה (алоэ) להרגעת העור – שימוש בקרֶם לַחוּת מסייע להַרגָעָת העור, בעיקר בשלב הִתקַלפוּת. כמו כן, ניתן להשתמש באלוורה העוזרת להרגעת העור ולקירור האזור הפגוע.

<< предыдущий урок

Список слов

גורם - фактор
סִיכּוּן (ז) - риск
שכִיחוּת - распространенность, обычность
גָווֶן (ז) - оттенок, нюанс
לקחת בחשבון - принимать во внимание
לְהִיזָהֵר (נפעל) - остерегаться
חוֹמֶר (ז) (חוֹמָרִים) - вещество, материал
לְהַעֲנִיק (הפעיל) - придать, давать
לְהַפחִית (הפעיל) - уменьшать
לְצַייֵן (פיעל) - отмечать, обозначать
להישרף - сгореть
סַרטָן (ז) - рак, краб
נֶזֶק (ז) (נְזָקִים) - ущерб, убыток
טִיפּוּל (ז) - уход, обслуживание
רִיפּוּי (ז) - лечение, терапия
שִיקוּם (ז) - восстановление, реабилитация
סֵבֶל (ז) (סבָלוֹת) - страдание, мука
נָדִיר - редкий, редкостный
חָרִיג - из ряда вон, из ряда вон выходящий
מִשחָה (נ) - мазь, паста
דַלַקתִי - воспалительный
יְמָמָה (נ) - сутки
נלווה - сопутствующий
קרֶם לַחוּת (ז) - увлажняющий крем
הַרגָעָה (נ) - успокоение, облегчение


Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа

Social comments Cackle


Лучшие за 7 дней

  • 1 מאקס 484
  • 2 limydim 338
  • 3 Эва 140
  • 4 crazy 131
  • 5 mila38 99
  • 6 Snotra1984 95
  • 7 tim1 90
  • 8 veravlk 84
  • 9 Orac 80
  • 10 ויאצ'סלב 67
перевести