Словарный тренажер

распечатать урок как пользоваться тренажером

עֲקִיצָה או נְשִיכָה? חלק 1

уровень: сложный, раздел: Красота. Здоровье.

Внимание: Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться и войти под своим именем, тогда результаты будут сохранены, выученные слова будут сохраняться в личном словаре, и можно будет их повторять!
Joe
Шаг 1
Словарный запас
Шаг 2
Тренажер слов

Словарный запас

   
   осталось:

Back button     Forward button

Выбери перевод из списка

выбери слово, которое является переводом, неправильные ответы исчезают

Установи соответсвие

найди пару слов в левом и правом столбце, если ответ верный, то оба слова исчезнут

Впиши перевод

        прогресс: пока разминочка...

*если у вас возникают сложности и не получается понять текст, то воспользуйтесь онлайн переводчиком, просто выделите текст и нажмите появившуюся кнопку "перевести", но лучше сначала постараться перевести самим!

הידעתם? היתושה היא החיה המֵמִיתה ביותר בעולם

חלק 1

מה זה? עֲקִיצָה או נְשִיכָה?

לחֶרֶק המָצוּי, כמעט מכל הסוגים, דרך הִתגוֹנְנוּת די מרכזית: לרוב הוא ינשוך או יעקוץ אם כי יהיה מְשַעֲשֵעַ כאשר הוא יִבעַט או יַכֶּה. אבל בחזרה לנושא הרציני, נאמר כי דרכם של החֲרָקִים לפגוע בבני האדם היא באמצעות שני מַנגָנוֹנים: נְשִיכָה ועֲקִיצָה. בעקיצת דבורה מרגישים סוג של כאב, לעומת עקיצת יַתוּש שהיא רק מְגָרֵדת.

אך חשוב שנכיר לעומק קצת את היַתוּש, או יותר נכון את היתושה: מִסתַבֵּר שהיא החיה המֵמִיתה ביותר!

לידיעתכם: עֲקִיצָת היַתוּש, היא בעצם עקיצה של נְקֵבָת היַתוּש, העוקצת בַּעַלי דָם חָם, כולל האדם, לְשֵם הַשָׂגָת חֶלבּוֹן מתאים להִתפַּתחוּת הביצים. עקיצות היתושים מַטרִידות ומגרדות ועלולות לאפשר העברת גורמי מַחֲלָה, (כגון מָלַריָה).

האֶרֶס המוּחדָר בעֵת מְצִיצָת הדם יוצר את תגובה אלרגית ותגובת דַלַקתִית מקומית ואילו הגֶרֶד שאנו חשים לאחר העֲקִיצָה הוא תגובת הגוף לחלבון או ארס המוחדר לגופנו.


Посмотреть перевод Посмотреть перевод

Знали ли вы? Комар является самым смертоносным животным в мире.

Что это? Укол или укус?

У обычного насекомого, почти всех видов, самый распространенный способ самозащиты: как правило, оно укусит или ужалит человека, так как будет забавно, когда его пнут или ударят. Но вернемся к серьезной проблеме , известно, что способ насекомых нанести вред человеку с помощью двух механизмов: укуса и укола жалом. При укусе пчелы чувствуют боль, укус комара, напротив, проcто чешется.

Но важно познакомиться получше с комаром, или, точнее, с самкой комаров : оказывается, что она - самое смертоносное животное!

Обратите внимание, что укус комара  - на самом деле укус самки комара, которая кусает теплокровных животных, включая человека, чтобы получить белок, подходящий для развития яиц. Укусы комаров надоедают и зудят, и могут позволить передачу источников заболеваний (например, малярии).

Яд, вводимый внутрь во время сосания крови вызывает аллергическую реакци и местную воспалительную реакцию, и зуд, который мы чувствуем после укуса является реакцией организма на белок или яд, вводимый в наше тело.

Список слов

יַתוּש (ז) - комар
לְהָמִית (הפעיל) - умерщвлять
לַעֲקוֹץ (פעל) - ужалить, жалить
נְשִיכָה (נ) - укус
חָרָק (ז) (חֲרָקִים) - насекомое
מָצוּי - обыкновенный, обычный
הִתגוֹנְנוּת (נ) - самооборона, самозащита
מְשַעֲשֵעַ - забавный
לִבעוֹט (פעל) - пинать
לְהַכּוֹת (הפעיל) - бить, ударять
מַנגָנוֹן (ז) - механизм
לְגָרֵד (פיעל) - чесать
לְהִסתַבֵּר (התפעל) - выясняться, оказываться
נְקֵבָה (נ) - самка, женский род
בַּעַל דָם חָם (ז) - теплокровный
הַשָׂגָה (נ) - достижение
הִתפַּתחוּת (נ) - развитие
חֶלבּוֹן (ז) - белок, протеин
לְהַטרִיד - надоедать, приставать
גוֹרֵם מַחֲלָה (ז) - причина заболевания
אֶרֶס (ז) (אֲרָסִים) - яд
מוּחדָר - вводимый внутрь
מְצִיצָה (נ) - сосание
דַלַקתִי - воспалительный


Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа Joe. Проверка ответа


 

Лучшие за 7 дней

  • 1 felix_bl 2296
  • 2 Бродяга 1953 2100
  • 3 Инна 850
  • 4 Евгений_12 438
  • 5 mila38 420
  • 6 marinarnv54 350
  • 7 ul-shablul 244
  • 8 dikorman 45
  • 9 1938 16
  • 10 Lyuda_K 14
перевести